اخبار بخشداری ها

  بخشدار جدید حسین آباد از توابع شهرستان سنندج منصوب شد

بخشدار جدید حسین آباد از توابع شهرستان سنندج منصوب شد

تقدیر و معارفه بخشدار حسین آباد با حضور فرماندار شهرستان سنندج در بخشداری حسین آباد برگزار گردید.و عبدعلی اسفندیاری به سمت بخشدار جدید حسین آباد منصوب شد.

مشاهده مطلب