پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش تشکیل گردید .

تامین و آموزش نیروهای متخصص در مدارس ابتدایی از اولویتهای بسیار مهم می باشد.

ادامه...3 شهريور 95
آئین و بزرگداشت روز پزشک در علوم پزشکی کردستان .

حضور فرماندار شهرستان سنندج در مراسم گرامی داشت روز پزشک .

ادامه...1 شهريور 95
تشکیل دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال در فرمانداری

برای مقابله با آسیب های اجتماعی خود را مهیا نمائیم .

ادامه...31 مرداد 95