برگزاری جلسه هماهنگی بیست وهفتمین سالگردارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیرانقلاب اسلامی.

افكار و اندیشه های حضرت امام (ره ) را به نسل جوان معرفی كنیم.

ادامه...9 خرداد 95
اولین جلسه کارگروه دفاع مقدس شهرستان سنندج تشکیل گردید .

انتقال خاطرات هشت سال دفاع مقدس به نسلهای آینده ازوظایف مسئولان است

ادامه...5 خرداد 95
هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تشکیل گردید .

توسعه جامعه به توسعه آموزش و پرورش بستگی دارد.

ادامه...4 خرداد 95
مدیرت بحران شهرستان سنندج تشکیل جلسه داد .

با آموزش صحیح زمینه کاهش ،ومیزان آسیب پذیری را فراهم کنیم .

ادامه...3 خرداد 95
تشکیل اولین جلسه شورای زکات سال 95 در فرمانداری سنندج .

کسب رتبه اول شهرستان سنندج در جمع آوری زکات استان کردستان .

ادامه...3 خرداد 95
حضور دکتر محمد ابراهیم زارعی در مراسم سالروز آزاد سازی خرمشهر .

برگزاری مراسم باشکوه روز مقاومت ، ایثار و پیروزی در لشکر 28 کردستان

ادامه...3 خرداد 95
اولین جلسه ستاد باز آفرینی شهری در فرمانداری تشکیل جلسه داد .

پیشنهادهایی که در جلسه ستاد بازآفرینی شهری مطرح می شود تنها روی کاغذ نماند

ادامه...1 خرداد 95