فرماندار شهرستان سنندج از ستاد اسکان مهمانان نوروزی بازدید کردند

حضور چشم گیر فرهنگیان در میان مسافران نوروزی

ادامه...30 اسفند 95
رو نمایی از المان استاد موسیقی ایران در روستای صلوات آباد

خانه ی استاد سید علی اصغرکردستانی مکانی مناسب برای فرهنگ سرا و جذب توریست است

ادامه...27 اسفند 95
همایش تجلیل از فرهیختگان علم و دانش ، بازنشستگان آموزش و پرورش ناحیه 1برگزار گردید

بازنشستگان فرهنگی به واسطه جایگاه ویژه در بین مردم مرجع هستند

ادامه...25 اسفند 95