حضور فرماندار شهرستان سنندج در نمایشگاه معلولین سندروم داون

کوتاه قدان نوژیان از حامیان خود تقدیر کردند

ادامه...12 آذر 95
بازدید آقایان مهندس علوی و دکتر زارعی از روستاهای آساوله و آرندان

استقبال با شکوه مردم شریف روستاهای آساوله و آرندان

ادامه...8 آذر 95
تجلیل از کارمندان نمونه بسیجی ادارات شهرستان سنندج

تکریم ارباب رجوع از اهم وظایف مدیران وکارکنان بسیجی است

ادامه...4 آذر 95
هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان در فرمانداری برگزار گردید

در شهر سنندج 300 میایارد ریال سرمایه گذاری خواهد شد

ادامه...3 آذر 95